Keratokonus nemusí byť len genetického pôvodu

by spravca

Keratokonus je očná choroba objavujúca sa vtedy, keď dochádza k postupnému stenšovaniu a čiastočnej deformácii vašej očnej rohovky. Priehľadná a vyklenutá časť prednej časti oka sa stenšuje a postupne sa vyklenuje smerom dopredu do kužeľovitého tvaru. Očné ochorenie keratokonus zvyčajne postihuje súčasne obidve oči a väčšinou sa objavuje u pacientov vo veku 10 až 25 rokov.

Stav chorého sa môže zhoršovať veľmi pomaly počas desaťročia i dlhšie. Kužeľovito tvarovaná rohovka spôsobuje rozmazané videnie a môže byť príčinou zvýšenej citlivosti oka na svetlo a jas. Čím skôr sa pozrú na charakter a štruktúru vašej rohovky špecialisti na zrak a diagnostikujú počiatočné štádia vývoja tejto choroby, tým efektívnejšie sa dá postupovať pri nastavení liečby a možnej prevencii zhoršovania sa vášho videnia.

Problémy s vaším zrakom môžu byť korigované okuliarmi alebo mäkkými kontaktnými šošovkami už na začiatku ochorenia. Počas vývoja keratokonusu dochádza k vyklenutiu rohovky. Vzniká tak nepravidelný astigmatizmus, ktorý je nutné korigovať nasadením rigidných kontaktných šošoviek priepustných pre vzduch alebo iným typom kontaktných šošoviek. Úplne rozvinutý keratokonus si v niektorých prípadoch vyžaduje transplantáciu rohovky.

Čo je to keratokonus?

Rohovka zdravého oka má pravidelný guľovitý tvar. Ak vás postihne keratokonus a prejavia sa jeho príznaky, dochádza k vyklenutiu rohovky a deformácii jej tvaru. Tieto degeneratívne zmeny môžu spôsobiť výrazné zhoršenie zraku až jeho úplnú stratu. Vzhľadom na to, že zdravá rohovka ľudského oka má pravidelný guľovitý tvar, akákoľvek zmena jej tvaru a hrúbky má za následok zhoršené videnie.

Keratokonus a jeho príznaky sa zvyčajne objavujú v druhej dekáde ľudského života. Rozvíja sa pozvoľne a veľmi pomaly, často v rozmedzí desiatich až dvadsiatich rokov. Vývoj tejto očnej choroby je individuálny a je ovplyvnený aj vekom pacienta, pretože  čím skôr ochorenie prepukne, tým je jej vývoj rýchlejší. Postihuje obidve  oči, ale postihnutie jedného a druhého oka sa líšia. V súčasnej dobe sa  toto očné ochorenie nedá úplne vyliečiť, ale moderné liečebné metódy, ktoré dnes používajú špecialisti na zrak, dokážu rozvoj keratokonusu pozastaviť a stabilizovať.

Aké sú príznaky tohto ochorenia?

Príznaky a symptómy keratokonusu sa môžu meniť v závislosti na štádiu ochorenia. Patria sem napríklad tieto keratokonus príznaky:

  • rozmazané alebo skreslené videnie,
  • zvýšená citlivosť na jasné svetlo a jas,
  • ťažkosti s videním v noci,
  • svätožiara okolo svetiel a tieňov,  a to najmä v noci,
  • časté zmeny v predpisovaní  sily okuliarov či kontaktných šošoviek,
  • náhle zhoršenie videnia spôsobené procesom, ktorý vyvoláva prasknutie zadnej časti rohovky,
  • namáhanie očí,
  • bolesti hlavy a celková bolesť očí,
  • podráždenie očí, nadmerné trenie oka a i.

Čo spôsobuje keratokonus?

Presná príčina vzniku tejto očnej choroby nie je doposiaľ známa. Medzi odborníkmi, ktorí sa venujú tejto problematike, sa diskutuje o niekoľkých teóriách založených na výsledkoch ich výskumu a možných prepojeniach  na rôzne podmienky a okolnosti vzniku onemocnenia. Nie je však k dispozícii všeobecná teória vysvetľujúca, čo je to keratokonus, aké sú hlavné príčiny jeho vzniku, pretože táto degenerácia rohovky je pravdepodobne spôsobená kombináciou niekoľkých faktorov a okolností.

Predpokladá sa ale, že genetika, životné prostredie a endokrinný systém dohromady zohrávajú úlohu pri keratokonuse. Jeden vedecký názor je založený na tvrdení, že keratokonus je genetického pôvodu, pretože v niektorých prípadoch sa zdá, že je tu určitá rodinná asociácia. V súčasnej dobe z dostupných informácií sa zdá dosť pravdepodobné, že jeden z desiatich pokrvných príbuzných chorého pacienta môže získať príznaky keratokonusu.

Niektoré štúdie ukazujú, že ak rohovke chýbajú dôležité kotviace elementy, ktoré štruktúrne stabilizujú prednú časť rohovky, potom je tu veľká pravdepodobnosť jej deformácie. Takáto väčšia pružnosť umožňuje, aby sa rohovka vyklenula do podoby kónického tvaru. Mnohí špecialisti na zrak  tiež poukazjú na také príčiny vzniku onemocnenia, akým je nadmerné očné trenie, rôzne druhy alergií alebo aj oxidačný stres priamo v rohovke oka.

Oxidačný stres ako príčina vzniku choroby

Niektoré odborné štúdie ukazujú, že abnormálne spracovanie superoxidových radikálov v  rohovke a zapojenie oxidačného stresu je dôležité v patogenéze tejto očnej choroby. Takejto rohovke chýba schopnosť samoregenerácie bežných poškodení, ktoré sú zdravé rohovky schopné zabezpečiť úplne normálne. Rovnako ako všetky tkanivá v tele, rohovka vytvára škodlivé vedľajšie produkty bunkového metabolizmu nazývané voľné radikály.

Normálne zdravé rohovky majú obranný systém schopný neutralizovať tieto voľné radikály tak, aby nedošlo k poškodeniu jej štruktúry. Rohovka s kerakotonusovými príznakmi nemá prirodzenú schopnosť eliminovať voľné radikály, ktoré zostávajú v očnom tkanive a môžu spôsobiť jej poškodenie. Niektorí špecialisti na zrak sa dokonca domnievajú, že endokrinný systém sa môže spolupodieľať pri vzniku keratokonusu. Táto teória je však stále kontroverzná a nebola doposiaľ hodnoverne preukázaná.

 

You may also like