Spotreba elektrickej energie

Spotreba elektrickej energie veľké a stredné podniky

by spravca

Veľké a stredné podniky môžu mať ročnú spotrebu elektrickej energie na úrovni približne 1000 MWh a viac. Preto sa firmy často rozhodnú časť tejto spotreby pokryť lokálnym zdrojom. 

Vlastnou výrobou zelenej energie prostredníctvom strešnej fotovoltiky s batériovým úložiskom a so softvérom ktorý optimalizuje riadenie energie.

Zjednodušene povedané, batériové úložisko sa nabíja a vybíja automaticky a priebežne počas dňa tak, aby každý nabíjací alebo vybíjací cyklus priniesol čo najlepšie finančné výsledky. Neslúži teda iba na uskladňovanie prebytkov solárnej energie alebo nočného prúdu.

Riadiaci softvér sa rozhoduje omnoho sofistikovanejšie na základe množstva interných a externých dát. Preto aj počas víkendov, kedy je väčšina podnikov zavretá, sa úložisko nabíja buď solárnou energiou alebo prebytkovou elektrinou zo siete v závislosti od toho, čo je finančne výhodnejšie.

Zelené technológie bez investičných nákladov

Spôsobom, akým inteligentný softvér riadi proces nabíjania a vybíjania batérií, si úložisko na seba postupne zarába samé, čo je zaujímavé aj z pohľadu investora.

Fotovoltiku a úložisko tak môžete získať úplne zadarmo. 

Vďaka konceptu Energia ako služba majú firmy uľahčený prístup k najmodernejším zeleným technológiám. Dokonca aj firmy, ktoré nemajú dostatok voľných finančných prostriedkov na takýto druh investície, no chcú byť zelenší, energeticky sebestačnejší a celkovo udržateľnejší

Riešenie bez starostí

Vďaka konceptu Energia ako služba – okrem celkovo nižších nákladov na elektrickú energiu zákazníkovi odpadli aj starosti s prípravou projektu, schváleniami a všetkou administratívou okolo inštalovania zelených technológií. Tie boli v réžii dodávateľa elektrickej energie SE a FUERGY.

 

You may also like