Anotácia a abstrakt v bakalárke: Základné rozdiely

by spravca

11636585 - male student researching material on the internet

Tvorba záverečnej práce, či už ide o bakalárku alebo diplomovku, si vyžaduje starostlivú prípravu, prácu so zdrojmi a citáciami a v neposlednom rade je treba mať dostatok času na samotné písanie danej práce. Našťastie, dnes je mnoho možností, ako si to možno trochu uľahčiť. K dispozícii sú voľne dostupné bakalárske práce na stiahnutie či podklady na mieru od profesionálov. Je teda na každom študentovi, ako sa s bakalárkou popasuje.

Ak ste na tom Vy, ovládate, čo všetko má Vaša bakalárska práca obsahovať?

Ako na bakalárku

V prvom rade si ujasnime, čo je to bakalárska práca. Ide o odbornú záverečnú prácu, ktorú píšu poslucháči vysokých škôl v poslednom ročníku prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Rozsah bakalárskej práce býva od 30 do 40 normostrán a pokiaľ ide o štruktúru, delí sa na dve časti – teoretickú a praktickú, i keď praktickú časť možno v bakalárke aj vynechať. Keďže je neraz bakalárka skôr súpisom vedeckých poznatkov a neprináša nič nové, jej hlavným cieľom je naučiť študentov správne písať tento typ textu. Nakoľko sa vôbec po prvýkrát stretávajú s novými, často veľmi podobnými pojmami ako abstrakt bakalárskej práce či anotácia, je veľmi dôležité všetkému dobre porozumieť a tiež úzko spolupracovať s vedúcim bakalárskej práce.

Anotácia verzus abstrakt v bakalárskej práci

Mnoho študentov si zvykne mýliť práve anotáciu s abstraktom. V prvom rade vôbec netušia, čo je čo, ani to, ako a o čom sa čo píše. Anotácia bakalárskej práce však nie je abstrakt, takže pozorne čítajte nasledujúce definície.

Anotácia bakalárskej práce je stručná charakteristika bakalárskej práce, jej výsledkov. Rozsah je asi 1 normostrana,  pričom obsahovať musí názov vysokej školy, názov fakulty, študijný odbor, meno autora práce, názov práce, meno školiteľa bakalárskej práce aj mesiac a rok odovzdania danej práce.

Od abstraktu sa líši vyššou mierou subjektivity a kritikou, ktorú by mala anotácia obsahovať. Spoločné majú zasa to, že sa píšu v dvoch jazykoch, najčastejšie v slovenčine a angličtine.

Abstrakt bakalárskej práce sa od anotácie odlišuje objektivitou. Ide totiž o krátky objektívny opis každej bakalárskej práce. Rozsahovo je totožný s anotáciou, nemal by byť dlhší ako jedna normostrana, pričom pozostáva z troch odsekov. V prvom odseku sa uvádza informácia o autorovi práce, ako aj o školiteľovi, katedre, stupni kvalifikácie a tiež počte strán danej bakalárky. Druhý odsek obsahuje stručný objektívny opis práce, resp. obsah kapitol. A v poslednom, treťom odseku by mali byť spomenuté všetky kľúčové slová Vašej bakalárskej práce.

Veríme, že abstrakt a anotáciu si už nikdy viac nepomýlite. A všetko ostatné ešte doštudujete.

 

 

Autorské právo: wavebreakmediamicro / 123RF Reklamní fotografie

You may also like