Na čo všetko si dať pozor pri výbere potenciometra?

by spravca

Pokazil sa na vašom zariadení potenciometer a potrebujete ho vymeniť? Alebo pracujete na svojom vlastnom projekte a vyberáte vhodné potenciometre? Ukážeme vám, na čo si dať pri výbere pozor!

Potenciometre sú všade okolo nás. Jeden máte na mikrovlnke, druhý na rúre, ďalší na ovládanie hlasitosti rádia… Potenciometer má ako pomerne jednoduchá elektronická súčiastka veľmi široké využitie. Pri väčšine zariadení totiž obyčajné rezistory nestačia. Bežný rezistor má jeden fixný odpor, ktorý je nemenný. Na znižovanie veľkosti pretekajúcich prúdov v obvodoch vo vnútri zariadení je rezistor veľmi užitočný. Mnohé zariadenia však menia svoju účinnosť na základe veľkosti prúdu, preto je dôležité prísun prúdu regulovať. V tomto prípade je dôležitý , ktorý je v zásade rezistorom s variabilným odporom. Skladá sa z rezistora a bežca, ktorým sa ovláda veľkosť odporu. Bežec sa najčastejšie ovláda axiálne, teda otáčaním, no stretnete sa aj s posuvným ovládaním potenciometra. Dôležitým aspektom, na ktorý je potrebné pri potenciometroch dbať, je charakteristika potenciometra. Tá môže byť buď lineárna alebo logaritmická. Charakteristika hovorí o tom, ako sa bude meniť odpor potenciometra v závislosti od posúvania bežca. Najčastejšie sa stretnete s lineárnou charakteristikou, pri ktorej je zmena odporu znázorniteľná priamkou, druhou možnosťou je logaritmická charakteristika so zmenou odporu znázorniteľnou krivkou logaritmickej funkcie.

Odpor, výkon a tolerancia

Podľa typu zariadenia je potrebné zvoliť potenciometer s dostatočným rozpätím odporu. Najmenšie potenciometre do drobných zariadení majú odpor do 500mΩ, naopak, odolné potenciometre môžu mať odpor až 5MΩ. S maximálnym odporom potenciometra veľmi úzko súvisí aj maximálny výkon, na ktorý je potenciometer stavaný. Ten je potrebné voliť podľa toho, do akého obvodu plánujete potenciometer zaradiť. Pri citlivých obvodoch si treba všímať toleranciu potenciometra, ktorá môže mať pri menej kvalitných rezistoroch vyššie hodnoty, čo pre citlivé obvody nie je dobré. Samozrejme, potenciometre sú dostupné vo viacerých veľkostiach, aj rozmery potenciometra tak môžete prispôsobiť obvodu, do ktorého bude umiestnený. Ak vyberáte axiálny potenciometer, pri výbere môžete voliť buď jednootáčkový, alebo viacotáčkový.

Široký výber pre každého

Nájsť predajcu, ktorý by mal na sklade veľké množstvo kvalitných potenciometrov rôznych druhov a parametrov, môže byť niekedy náročné. My však pre vás máme tip – spoločnosť Transfer Multisort Elektronik Polska. Predajca TME síce sídli v Poľsku, no má viacero pobočiek v ďalších krajinách. V ponuke spoločnosti TME si na svoje príde každý. Výber kvalitného potenciometra nikdy nebol jednoduchší!

You may also like