Operatívny lízing môže byť výhodným spôsobom financovania kúpy vozidla aj pre vás

by spravca

shutterstock_499788484

Hotovosť, bankový úver či bežný lízing? To vôbec nie sú jediné možnosti financovania kúpy vozidla. Síce väčšina ľudí zabúda na tú poslednú, no tí, ktorí ju raz vyskúšajú, už v budúcnosti o inej ani nerozmýšľajú. Najmä, ak sú to firmy či ľudia s desať tisícami odjazdených kilometrov ročne. Presvedčte sa, že operatívny lízing auta je výhodným spôsobom jeho kúpy aj pre vás.

Viete, ako funguje operatívny lízing?

Systém fungovania operatívneho lízingu je jednoduchý a veľmi podobný prenájmu. Auto síce využívate, no nie ste jeho majiteľom. Tým je lízingová spoločnosť, ktorej mesačne platíte poplatok stanovený v lízingovej zmluve. Lízingová zmluva je uzatváraná na fixné obdobie, počas ktorého sa zaväzujete uhrádzať stanovené poplatky a lízingová spoločnosť zas poskytnúť vozidlo a riešiť všetky problémy, ktoré sa na ňom vyskytnú. Teda zabezpečiť poistenia, pravidelnú servisnú údržbu a aj odstránenie prípadných technických nedostatkov. Ak sa v zmluve nachádza aj spôsob kompenzácie v prípade nepojazdnosti auta, lízingová spoločnosť je často povinná poskytnúť aj náhradné vozidlo, ak to vaše nie je spôsobilé jazdiť.

Vy ako užívateľ automobilu teda platíte jednu ucelenú splátku bez ďalších nákladov na správu vozidla, teda okrem pohonných hmôt. Akékoľvek poistenia a servisy sú na úkor lízingovej spoločnosti. Na získanie vozidla nepotrebujete disponovať hotovosťou, len jednoducho pravidelným príjmom tak, aby ste mali z čoho zaplatiť mesačný poplatok. Tento systém je pre vás výhodný aj z hľadiska zmeny auta za nové. Po uplynutí platnosti zmluvy totiž môžete uzatvoriť novú zmluvu na operatívny lízing nového vozidla bez toho, aby vás to stálo akúkoľvek investíciu.

Ak aj vás zaujal operatívny lízing, navštívte stránku spoločnosť Hertzlease a nechajte si vypracovať cenovú ponuku vyplnením jednoduchej online kalkulačky.

You may also like