Špecifikácia bankového štandardu “PAY by square”

by spravca

Pracujete vo firme, kde potrebujete denno-denne vykonať niekoľko úhrad? V tom prípade je viac než dôležité, aby ste v takýchto situáciách boli maximálne pozorný i dôsledný, v opačnom prípade môže nastať „nedopatrenie“ v podobe úhrady faktúry na nesprávny bankový účet! Našťastie, v dnešnej dobe existuje riešenie postavené na celosvetovo používaných štandardov, ktoré môžu využívať všetci podnikatelia i spotrebitelia.

Produkt vyvinutý v spolupráci s bankami 

PAY by square je produkt vyvinutý v spolupráci s bankami. Cieľom vytvorenia štandardu PAY by square je poskytnutie jednotného užívateľského prostredia a zjednodušenie platobného styku pre klientov bánk. Medzi ďalšie výhody používania štandardu patrí dostupnosť pre akékoľvek osoby, jednoduchšie zadávanie platobných príkazov či výrazné ušetrenie času klientov.

Ako to funguje?

Aj vy sa pýtate, ako funguje PAY by square? Pomerne jednoducho – prostredníctvom QR kódu. QR kód je totiž dvojrozmerný čiarový kód navrhnutý s ohľadom na rýchle dekódovanie. Dokonca vedeli ste, že väčšina mobilných telefónov so vstavaným fotoaparátom je schopná tieto kódy dekódovať?

Čo sa týka produktu PAY by square, ktorákoľvek osoba je oprávnená špecifikácie implementovať, vytvárať platobný QR kód a následne ho transformovať na platobný príkaz. Dôležité je, aby bolo označovanie QR kódu užívateľmi jednotné, a teda nedochádzalo k jeho zámene, čím sa docieli stabilné užívateľské prostredie. Dokonca môže označenie PAY by square používať aj tretia osoba, ktorá však musí používať platobný QR kód v súlade so špecifikáciami! K tomu, aby ste mohli ušetriť zhruba až 90% času oproti prepisovaniu platobných príkazov ručne, vám poslúži nielen samotný produkt PAY by square, ale aj QR kód generátor, ktorý slúži na vygenerovanie príslušného QR kódu

You may also like