Slovenský výrobca kvalitných frekvenčných meničov

by spravca

Na Slovensku je málo výrobcov kvalitných frekvenčných meničov, ktorý podporujú technologické inovácie a rozvoj svojho obchodu, výroby. VYBO Electric a.s. je obchodno-výrobná spoločnosť, ktorá sa zaoberá frekvenčnými meničmi, elektromotormi a prevodovkami.

Frekvenčné meniče zabezpečujeme pre priemysel a bežné použitie od 0,4 kW do 5000 kW, hlavne podľa výkonu. Na sklade máme veľké množstvá elektromotorov, prevodoviek, frekvenčných meničov a náhradných dielov.  Pre zákazníkov vytvárame vynovené štandardy pohonov a poukazujeme na hlavné výhody, ktoré pomôžu zákazníkom modernizovať, zjednodušovať podporu vo svojich priemyselných odvetviach.  Podporujeme doležíte odvetvia ako vodné hospodárstvo. Dopyt po vode každý rok rastie, preto je dôležitý efektívny proces udržiavania zariadení s dlhou životnosťou.  Najdôležitejšie je zabezpečiť procesy životného cyklu vody: distribúcia a uskladnenie vody, zariadenie na úpravu vody, recyklácia odpadových vôd, zavlažovacie siete.  Frekvenčne meniče od VYBO Electric sú optimalizované a nastavené pre banský, ropný, plynárensky, strojársky a energetický priemysel.  Vieme realizovať doplnenie náhradných dielov, servis a technickú podporu našimi autorizovanými strediskami v strednej Európe. Pomáhame Slovenskej republike, aby bola na prvých miestach v EÚ ako výrobcovia  a dodávatelia elektrotechnických zariadení.

Frekvenčné meniče vieme dodať okamžite po objednávke, hlavne pre priemysel, kde zastavenie dopravníka, stroja bude predstavovať vysoké technické a finančné škody.  Na meniče ponúkame záruku od 2 do 5 rokov. Vaše otázky a informácie o našich produktoch a aplikáciách Vám poskytne naše technické oddelenie.

You may also like